Vi är en humanjuridisk advokatbyrå med inriktning på brottmål.

Behöver du en försvarsadvokat eller ett målsägandebiträde? Vi styrs av uppdragets och klientens behov och jobbar tätt ihop tillsammans. I de uppdrag som kräver det kan vi erbjuda klienten ett team om tre i stället för en.

Vi arbetar även med tvångsmål ( LVU, LVM, LPT, LRV ) samt vårdnads- och umgängesfrågor