Erik Jansson

Jag jobbar med byråns samtliga arbetsområde och åtar mig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn i brottmål. Utöver det åtar jag mig även uppdrag som ombud i vårdnadstvister samt som offentligt biträde och ställföreträdare i tvångsmål (LVU, LVM, LRV, LPT)

Här är vi

Sofia Hansson

Advokat

Jag jobbar främst med brottmål och åtar mig uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Jag...

Erik Jansson

Advokat

Jag jobbar med byråns samtliga arbetsområde och åtar mig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt...

Louise Halvorsson

Paralegal

Jag har kontakt med klienter, domstolar och andra myndigheter. Jag hjälper till att förbereda mål...